Účelom Organizačného a návštevného poriadku športového podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu práv a slobôd, ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti, životného prostredia, majetku účastníkov podujatia a ochranu športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FK Železiarne Podbrezová a.s.


Vážení návštevníci!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

  • akékoľvek vyhotovovanie audiozáznamu, videozáznamu a audiovizuálneho záznamu futbalového zápasu NIKÉ ligy, ako aj ich sprístupňovanie verejnosti, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava – Ružinov ako správcu marketingových, vysielacích a iných práv k NIKÉ lige výslovne zakázané.
  • akékoľvek zbieranie, vytváranie a zdieľanie dát o zápase NIKÉ ligy (vrátane vyhotovovania audiozáznamu, videozáznamu a audiovizuálneho záznamu) s treťou osobou na účely stávkovania, hazardných hier a iných komerčných aktivít, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava – Ružinov ako správcu marketingových, vysielacích a iných práv k NIKÉ lige výslovne zakázané.
  • Porušenie tohto zákazu môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Porušenie autorských a iných práv môže mať za následok nárok ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV na náhradu škody.
  • V nadväznosti na uvedené, Vás žiadame, aby ste svoje mobilné telefóny a prípadné ďalšie elektronické zariadenia využívali výlučne na osobné účely.

Za rešpektovanie autorských a súvisiacich práv ďakujeme.