Tréner : Mikuláš RADVÁNYI


Asistent trénera: Ján GAJDOŠÍK

Asistent trénera: Martin POLJOVKA

Tréner brankárov : Tomáš ČECHOVIČ

Vedúci družstva : Radoslav KUPEC


Lekár družstva : MUDr. Miroslav KOŠÍK

Lekár družstva : MUDr. Ernest CABAN

Fyzioterapeut : Dalibor BENDÍK

Masér : Dárius KOLODZEJ