Na všetkých športových podujatiach platia nové opatrenia

S účinnosťou od 18. septembra 2020 :

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


V prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie.


Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).