Stanovisko Asociácie klubov druhej futbalovej ligy

Predstavenstvo Asociácie klubov druhej futbalovej ligy ( AK II. FL ), ktoré sa konalo na pôde SFZ 15.10.2020, týmto oficiálne reaguje na nové nariadenia vydané v posledných dňoch a na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. LP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 , ktoré pozastavili druhú futbalovú súťaž a poslalo nechcene stovky ľudí na „ nútenú dovolenku“.

Sme bez peňazí a bez cieľa. Ako ďalej?

· Zdravie a život je aj u nás na prvom mieste. Kluby druhej futbalovej ligy rešpektujú a vždy aj rešpektovali všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia a aj naďalej sa budú nimi riadiť.

· To, že dnes štát cez svoje inštitúcie umožnil hrať kolektívne profesionálne súťaže iba piatim najvyšším súťažiam, považujeme za nelogické a diskriminačné. Aj my sme profesionálna súťaž a doteraz sme hrali podľa toho istého manuálu ako naša najvyššia futbalová súťaž. Aj dnes sme ochotní znášať opatrenia spojené s testovaním a dodržať naďalej pravidlá, ako doteraz. Čo je ale podstatné, stále nemáme žiadne vysvetlenie a ani argumenty, v čom je naša súťaž iná ako najvyššia a prečo by sme mali byť väčšie riziko z pohľadu šírenia nákazy a mať pozastavenú športovú činnosť.

· Žiadame týmto kompetentných o stanovisko a spresnenie postupu a podmienok, za ktorých bude možné opätovné spustenie súťaže. Súčasné nariadenia nás postavili na hranu existencie a bezmocnosti. Nevidíme dnes žiadny cieľ, a preto potrebujeme jasné stanovisko k tejto situácii.

· Keďže pri týchto dnešných opatreniach a ani pri opatreniach z prvej vlny sa naši profesionálni futbalisti nedostali do skupiny, ktorá by sa vedela uchádzať o kompenzácie (prepadli cez sito), žiadame kompetentné orgány o stanovisko, ako ďalej postupovať a ako sa uchádzať o kompenzácie týchto, najmä mzdových nákladov znášaných klubmi.

Táto diera v našom systéme nás núti rozmýšľať o tom, či nie je v dnešnej dobe lepšie všetkých, podotýkame zmluvných športovcov, prepustiť zo zmluvného vzťahu a umožniť im získať finančné prostriedky na život cez úrad práce formou podpory v nezamestnanosti.

V známom hesle „V zdravom tele zdravý duch“ je vystihnuté všetko. Dnes na svete zatiaľ bohužiaľ nemáme liek ani vakcínu proti COVID-19. Fyzická a duševná odolnosť detí, mládeže a obyvateľstva môže byť podporená iba športom, a ten teraz tiež dostal „ červenú kartu „.COVID hrá v presile a my sme v tomto zápase oslabení o dôležitého hráča.

Asociácia klubov II. futbalovej ligy