Stanovisko FK Železiarne Podbrezová k opatreniam pre návštevnosť divákov na športových podujatiach

Aktuálne stanovisko FK Železiarne Podbrezová k opatreniam vlády pre návštevnosť divákov na športových podujatiach :

Nastavené podmienky návratu fanúšikov na tribúny športových zápasov definované najnovšou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva  vnímame v tomto štádiu pre divákov aj pre kluby ako veľmi náročné až nemožné. Sme sklamaní.


Vládne nariadenia pre divákov s možnosťou návštevy zápasov sú nasledovné: 

  • zúčastniť sa budú môcť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín
  • počet divákov nesmie prekročiť 25 % celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb
  • organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade
  • pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti
  • pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor, rúško), nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje
  • organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení

Časť z týchto opatrení dokážeme zabezpečiť, niektoré sú žiaľ z nášho pohľadu nesplniteľné v tak krátkom čase. 

V tomto dôsledku teda brány nášho štadiónu zatiaľ pre širokú verejnosť zostávajú zatvorené. Myslíme si, že kompetentné orgány by mali čo možno v najkratšom čase upraviť podmienky účasti divákov na športových zápasoch do porovnateľnej podoby v porovnaní napríklad so stravovaním, vstupmi do obchodov alebo podmienkami pre návštevu na kultúrnych podujatiach.

Zápas Podbrezovej s Košicami budete môcť sledovať na internetovej televízii Futbalnet.tv.


Ďakujeme za Vašu podporu a priazeň.