Tlačová konferencia pred začiatkom jarnej časti 2016/2017

Záznam tlačovej konferencie :