Uchádzame sa o Vašu priazeň s prosbou o darovanie 2% z daní

V prvom rade sa Vám mnohým chceme poďakovať za darovanie 2% z daní v minulom roku 2020 za rok 2019. Dúfame, že aj v tomto roku urobíte dobrú a prospešnú vec, podporíte športovú činnosť mládeže na Horehroní, ktorá rozvíja svoj talent  vo  futbalových oddieloch spoločnosti. Aj s Vašou pomocou im poskytneme kvalitné tréningové a materiálne zabezpečenie.


Subjekt, ktorý môže prijať 2% dane je:

Obchodné Meno

TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová

IČO: 14221110

DIČ: 2021156225

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: SLSP a.s. 079899548/0900

Registrovaná v Notárskom registri pod. č. NZ 45824/2015


Fyzické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2020, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2021.

Právnické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2020, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2021.

Fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ, na tlačive v prílohe   „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, vpíšu svoje osobné údaje, a potvrdenie „Potvrdenie o zaplatení dane“,  ktoré Vám vystavil zamestnávateľ treba doručiť do TJ ŽP ŠPORT Podbrezová,  Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová do 15.04.2021, alebo priamo na najbližší Daňový úrad do 30.04.2021.    

        ĎAKUJEME