Úvod týždňa v znamení testovania hráčov

V úvode týždňa absolvovali hráči A-mužstva výstupné testy po zimnej príprave. O aký typ testov išlo a čo bolo ich cieľom nám prezradil kondičný tréner A-mužstva  Sebastián Čanecký: „Išlo o testy,  ktoré boli zamerané na profil pohybových schopností jednotlivých hráčov.  Začínali sme s testovaním výbušnej sily a skokového profilu. Tento test pozostával zo štyroch typov skokov. Následne sme sa presunuli na ihrisko, kde sme testovali rýchlostné parametre. Konkrétne išlo o zisťovanie štartovej rýchlosti na 5 m, 10 m a zisťovanie maximálnej rýchlosti na 30 m. V treťom „Agility teste“ sme sa zamerali na rýchlosť so zmenami smeru. Inak povedané,  testovali sme schopnosť hráčov rýchlo meniť smer pohybu a taktiež ich silovú pripravenosť na tento typ pohybu.  Na záver čakal hráčov vytrvalostný test Yo-Yo Intermittent Recovery Test lvl.2. Cieľom výstupného testovania hráčov je zistiť  ich aktuálnu výkonnosť. Tak si môžeme porovnať ich výsledky s výsledkami spred 6 týždňov, kedy prebehlo úvodné testovanie. Na základe tohto porovnania vieme zistiť,  či hráči zaznamenali progres meraných schopností a zhodnotiť tak, či bola zimná príprava pre nich užitočná.“