Výberové konanie na obsadenie pozície mediálneho manažéra klubu

FK Železiarne Podbrezová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície : mediálny manažér futbalového klubu.

Kvalifikačný predpoklad:

  • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

Iné kritériá a požiadavky:

  • skúsenosti so správou sociálnych sietí, PR, realizáciou kampaní a pod.
  • skúsenosti s tvorbou videí a jednoduchej grafiky výhodou
  • komunikačné a prezentačné zručnosti
  • schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť
  • kreativita, flexibilita a kooperatívnosť

Iné predpoklady v zmysle zákona:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • bezúhonnosť

Osobné údaje na účel výberového konania budú spracované v súlade so Zákonom o GDPR o ochrane osobných údajov č.12/2018.


Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu so životopisom je potrebné podať najneskôr dňa 07 mája 2021 elektronicky na e-mail : zpfutbal@mbox.zelpo.sk

alebo poštou na adresu:

FK Železiarne Podbrezová

Kolkáreň 58

976 81 Podbrezová