Uchádzame sa o Vašu priazeň s prosbou o darovanie 2% z daní.

Ďakujeme Vám za darovanie 2% z daní v minulých rokoch. Dúfame, že aj v tomto roku urobíte dobrú a prospešnú vec a podporíte športovú činnosť mládeže na Horehroní, ktorá rozvíja svoj talent  vo  futbalovom klube FK Železiarne Podbrezová. Aj s Vašou pomocou jej poskytneme kvalitné tréningové a materiálne zabezpečenie.


Subjekt, ktorý môže prijať 2% dane je:

Obchodné meno :
TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová
IČO: 14221110
DIČ: 2021156225
Právna forma: Občianske združenie
Bankové spojenie: SLSP a.s. účet : SK45 0900 0000 0000 7989 9548
Registrovaná v Notárskom registri pod. č. NZ 45824/2015


Fyzické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2023, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2024.

Právnické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2023, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2024.

Fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ, na tlačive v prílohe „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, vpíšu svoje osobné údaje a potvrdenie „Potvrdenie o zaplatení dane“,  ktoré Vám vystavil zamestnávateľ treba doručiť do TJ ŽP ŠPORT Podbrezová,  Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová do 20.03.2024, alebo priamo na najbližší Daňový úrad do 31. marca 2024.ĎAKUJEME.