Uchádzame sa o Vašu priazeň s prosbou o darovanie 2% z daní.

Ďakujeme Vám za darovanie 2% z daní v minulom roku 2021 za rok 2020. Dúfame, že aj v tomto roku urobíte dobrú a prospešnú vec, podporíte športovú činnosť mládeže na Horehroní, ktorá rozvíja svoj talent  vo  futbalovom oddiely spoločnosti. Aj s Vašou pomocou jej poskytneme kvalitné tréningové a materiálne zabezpečenie.


Subjekt, ktorý môže prijať 2% dane je:

Obchodné meno :

TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová

IČO: 14221110

DIČ: 2021156225

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: SLSP a.s. účet : SK45 0900 0000 0000 7989 9548

Registrovaná v Notárskom registri pod. č. NZ 45824/2015


Fyzické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2021, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2022.

Právnické osoby povinné podať Daňové priznanie za rok 2021, priamo v tlačive Daňového priznania uvedú údaje o TJ ŽP ŠPORT Podbrezová, ako prijímateľovi podielu zaplatenej dane, ktoré podajú do 31.03.2022.

Fyzické osoby, ktorým ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ, na tlačive v prílohe   „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, vpíšu svoje osobné údaje, a potvrdenie „Potvrdenie o zaplatení dane“,  ktoré Vám vystavil zamestnávateľ treba doručiť do TJ ŽP ŠPORT Podbrezová,  Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová do 20.03.2022, alebo priamo na najbližší Daňový úrad do 31. marca 2022.



ĎAKUJEME.