ONLINE PREDAJ


Ceny permanentiek :

Ceny permanentiek :

Jednotná cena pre všetky osoby :    60 EUR

Cena pre osoby ŤZP : 5 EUR (možnosť zakúpiť len v kamennej pokladni, po predložení potvrdenia o ŤZP)

Ceny vstupeniek :

Muži:   7 EUR

Ženy a osoby nad 60 rokov:  5 EUR

Deti do 12 rokov a ŤZP:  0 EUR (možnosť zakúpiť len v kamennej pokladni pred zápasom) 


Permanentky budú platiť na všetky domáce ligové, pohárové, exhibičné  a prípravné zápasy organizované klubom FK Železiarne Podbrezová.


Pokladne sú umiestnené pri vstupe do letného kúpaliska v Podbrezovej a štandardne sa otvárajú najneskôr 1,5 hod. pred začiatkom zápasu.


Na štadióne je počas zápasu prísne zakázané vytvárať a šíriť  akékoľvek informácie alebo údaje týkajúce sa vývoja zápasu, správania sa osôb zúčastnených na zápase alebo iných skutočností majúcich vplyv na zápas, vyhotovovať audiozáznam, videozáznam alebo audiovizuálny záznam zo zápasu a tento šíriť resp. inak sprístupňovať tretím osobám na účely akejkoľvek formy stávkovania, hazardných hier alebo komerčných aktivít, ktoré neboli vopred povolené. Mobilné telefóny sa môžu používať len na osobné, súkromné účely. V prípade porušenia týchto podmienok môže byť návštevníkovi odmietnutý vstup na štadión alebo môže byť zo štadióna vyvedený.