Letná príprava mládeže: “Hráča, vnímame nielen ako futbalistu, ale aj ako rozvíjajúcu sa osobnosť.”

V uplynulom období sme vás podrobne informovali o letnej príprave A tímu. Nášmu klubu však mimoriadne záleží aj na rozvoji talentovanej mládeže a mesiac júl sa nesie aj v znamení štartu letnej prípravy mládežníckych kategórií. 

V priebehu jari obliekalo dres Podbrezovej viac ako 300 detí, ktoré sa pripravujú pod odborným dohľadom kvalifikovaných trénerov. Letnú prípravu a prázdninovú náplň mladých futbalistov nám priblížil športový manažér nášho klubu, Michal Budovec.

Aký je časový harmonogram prípravy mládeže a čo všetko je pre mladých Železiarov pripravené?

“Desiateho júla začína letná príprava pre dorastenecké kategórie U19, U17, U16 a staršie žiacke kategórie U15 a U14. Mladšie žiacke kategórie U13, U12 a všetky prípravkárske kategórie od U11 po U6 začínajú od 17.7. Príprava bude prebiehať počas celých letných prázdnin, pretože 12.08. odohrajú dorasty svoje prvé majstrovské zápasy proti FC Vion Zlaté Moravce. Žiaci odohrajú svoj prvý majstrovský zápas 19.08. proti FK Pohronie Žiar nad Hronom. Počas celej letnej prípravy majú hráči zabezpečený denný program, ktorého náplňou sú okrem tréningov a zápasov aj mimofutbalové aktivity.”

Aký je rozdiel v príprave mládeže oproti príprave dospelých? Na čo je zameraná?

“Príprava dospelých má svoje špecifiká podobne ako aj príprava mládeže, ktorá je rozdielna v kategóriách prípraviek, kategóriách žiakov a kategóriách dorastu. V prípravkárskych kategóriách sa zameriavame na individuálnu techniku a taktiku, v žiackych kategóriách je to zameranie na pochopenie hry, dynamickú techniku a skupinovú taktiku. V dorasteneckých kategóriách sa zameriavame na komplexnú prípravu s podporou individuality, zvyšovanie úrovne individuálnej, skupinovej a tímovej taktiky, zvyšovanie výkonnosti a príprava hráčov na maximálny výkon.”

Aké sú ciele klubu v práci s mládežou pre budúcu sezónnu?

“Prvoradým cieľom je plnenie základných princípov klubovej filozofie. Ide o tréningový a výchovno-vzdelávací proces zameraný na hráča, ktorého vnímame nielen ako futbalistu, ale aj ako rozvíjajúcu sa osobnosť. Mládežnícki tréneri sa usilujú, aby sa hráči správne rozhodovali, ale i efektívne realizovali činnosti. Vo všetkých vekových kategóriách, zohľadňujú aspekty futbalu, orientáciu a komunikáciu. Výsledkom je mládežnícky hráč pripravený do tréningového a zápasového procesu A mužstva.”

Kde bude prebiehať príprava mládeže?

“Príprava dorasteneckých kategórií bude prebiehať na trávnatých ihriskách vo Valaskej, v Hronci a v Brezne. Na umelej tráve v Skalici a v posilňovni na Štiavničke. Od augusta aj na zrekonštruovanom ihrisku v Mýte pod Ďumbierom. Žiacke kategórie absolvujú letnú prípravu na trávnatých a umelých ihriskách v Brezne. Všetky mládežnícke kategórie budú využívať na regeneráciu a oddych letné kúpalisko v Podbrezovej. Počas víkendov majú všetky kategórie naplánované prípravné zápasy a kategórie U19 a U16 sa zúčastnia kvalitných medzinárodných turnajov v Tepliciach a Uherskom Hradišti.”