V dorasteneckej sekcií u nás pôsobia hráči z celého Slovenska

V predchádzajúcom článku o našej mládežníckej akadémii sme sa venovali princípom a filozofii, z ktorých vychádza. V rozhovore sme pokračovali s Patrikom Furkom, zástupcom generálneho manažéra pre amatérsky futbal, ktorý nám priblížil rozdelenie do jednotlivých sekcií, podľa vekových kategórií.

“Našu mládežnícku akadémiu treba rozdeliť samozrejme na sekcie a to je v Slovenských podmienkách primárne trojica dorastenecká (U19-U16), žiacka (U15-U12) a prípravkárska sekcia (U11-U7).

Najväčšie rozdiely medzi sekciami sú v rámci pôsobnosti hráčov v klube. V dorasteneckej sekcií u nás pôsobia hráči prakticky z celého Slovenska, v rámci žiackej sekcie, kde už v kategórií U15 pôsobia hráči na internáte, hovoríme o sekcii so zameraním na región a v rámci prípravkarskej sekcie by som nazval pole pôsobnosti hráčov na mikroregión.

Aj na základe toho je potrebné mať očakávania rozdielne, hlavne čo sa týka očakávaní výsledkových. Čo ale všetky sekcie a ročníky v klube majú rovnako stanovené je to, že ich úlohou je vychovávať hráčov pre najbližšiu kategóriu nad ňou a pozerať sa tak trochu za roh, ktorý z mojich súčasných hráčov v kategórií má aký potenciál pre tú nasledujúcu, aké má silné a slabé stránky a čo môžeme urobiť pre to, aby sa stal lepším hráčom a mal reálnu možnosť sa dostať, v rámci svojho pôsobenia v klube, o kategóriu ďalej/vyššie. 

Najdôležitejším očakávaním v rámci tímov ktoré hrajú rozmerovo na celé ihrisko je to, aby jednotlivé kategórie hrali princípovo futbal, ktorý produkuje náš A-tím a aby bola herná filozofia zachovaná naprieč futbalovou pyramídou, samozrejme s ohľadom na rozdielný level zručnostných schopností jednotlivých kategórií.”