Začína tréningový proces všetkých družstiev

Program tréningov nájdete v sekcii : futbalový klub – program činnosti :

TU